Over de Provinciale Staten

Nederland is opgedeeld in twaalf provincies. De provincie heeft belangrijke taken en verantwoordelijkheden en houdt op sommige vlakken toezicht op de gemeenten en waterschappen. De leden van de Provinciale Statenfracties kiezen de 75 leden van de Eerste Kamer.

Wat kan de Partij voor de Dieren in de provincie betekenen?

De Partij voor de Dieren maakt het verschil door in de provincie op te komen voor kwetsbare waarden. Door niet alleen te kijken naar financiële belangen, maar vooral naar de invloed die beslissingen hebben op dieren, natuur en milieu. 

In de provincies wordt veel beleid gevoerd dat daar betrekking op heeft. De provincies bepalen het beleid met betrekking tot flora en fauna, zoals wetgeving omtrent natuurgebieden en vergunningen voor jacht. Maar ook zaken als het aanleggen van wegen, de opvang van wilde dieren, het gebruik van landbouwgif en het bouwen van megastallen, bontfokkerijen en kolencentrales zijn gebieden waar de provincie beleid op voert. Om in deze beleidsterreinen een groen geluid te laten horen en dieren, natuur en milieu te beschermen is het belangrijk dat de Partij voor de Dieren vertegenwoordigd is in de Provinciale Staten.

De Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten

Sinds de verkiezingen van 2015 is de Partij voor de Dieren met 18 Statenleden vertegenwoordigd in tien provincies, te weten Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel, Limburg, Flevoland, Friesland en Groningen. Voor meer informatie over een Statenfractie, klik op de naam van de provincie in de groene navigatiebalk onder 'Provinciale Staten'.

Marianne Thieme feliciteert de verkozen Statenleden en waterschapsbestuurders op het partijcongres van 29 maart 2015.